Vietnam%20EU.jpg

Avtalstext till frihandelsavtal mellan EU och Vietnam publicerad

2016-02-02

EU-kommissionen har nu publicerat avtalstexten till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Kommissionen har samtidigt lagt ut en analys av möjliga effekter av frihandelsavtalet på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Nästa steg är att avtalstexten ska genomgå juridisk granskning och sedan översättas till alla officiella EU-språk. Därefter ska avtalet godkännas av Europeiska rådet samt Europaparlamentet. Avtalet väntas kunna träda ikraft i början av 2018.


Mer information

Läs hela avtalstexten till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam på kommissionens webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies