Ratten-att-reglera.jpg

Artiklar om investeringsskydd i handelsavtal har liten påverkan på Sveriges ”rätt att reglera”

2015-05-25

Kommerskollegium har analyserat utformningen av två centrala artiklar i investeringsskyddsdelen av handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). Utredningen visar att artiklarna har liten påverkan på Sveriges "rätt att reglera".

Kommerskollegium analyserar i utredningen utformningen och innebörden i CETA av artiklarna "rättvis och skälig behandling" och "expropriation", alltså de artiklar i avtalet som har potentiellt störst påverkan på Sveriges "rätt att reglera". Artiklarna jämförs även med motsvarande artiklar i USA:s modellavtal för förhandlingar om investeringsskyddsavtal. Utifrån analysen förs ett kort resonemang om hur en eventuell utformning av dessa artiklar i frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP) skulle kunna se ut.

Kollegiets analys visar att artikeln "rättvis och skälig behandling" i CETA inte påverkar Sveriges "rätt att reglera". Anledningen är att det som artikeln täcker redan utgör en del av svensk rätt.

Artikeln rörande "expropriation" kan ge ett något högre skydd än vad som ges av svensk rätt och Europakonventionen. Den praxis som finns tyder emellertid på att det extra skydd artikeln kan ge är mycket begränsat. Sammantaget har artikeln därför sannolikt en svag påverkan på Sveriges "rätt att reglera".

Frågor besvaras av Jonas Hallberg, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 42
E-post: jonas.h...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies