Kretskort.gif

Årsrapport 2013: Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU

2014-04-07

EU-ländernas skyldighet att anmäla nationella tekniska föreskrifter ledde under 2013 till att flera regelförslag omarbetades och 26 förslag drogs tillbaka efter invändningar från olika medlemsländer eller Europeiska kommissionen. De har bland annat haft synpunkter på nationella regelförslag om kemikalier, livsmedel och hasardspel. Det visar Kommerskollegium i årsrapporten Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU.

Nationella regler för produkter och e-tjänster, så kallade tekniska föreskrifter, är den vanligaste formen av handelshinder på EU:s inre marknad. Sådana regler innebär att företag måste anpassa sina produkter för att kunna sälja dem i olika länder. För att inte nationella regler ska skapa otillåtna handelshinder måste nya förslag till tekniska föreskrifter anmälas till kommissionen enligt det så kallade anmälningsdirektivet (98/34/EG). Förslagen kan då granskas av kommissionen, medlemsländerna och industrin som också har möjlighet att lämna synpunkter.

Förra året anmälde EU:s medlemsländer 734 regelförslag genom anmälningsproceduren, varav 33 kom från Sverige. Förslagen samlas i EU-kommissionens så kallade TRIS-databas som är öppen för alla. Enskilda företag och andra intressenter kan lämna synpunkter på regelförslagen och påpeka att reglerna kan störa handeln eller hamna i konflikt med EU-rätten. I Sverige lämnas synpunkter till Kommerskollegium som gör en bedömning och tar ärendet vidare.

- Anmälningsförfarandet bidrar till en diskussion om hur medlemsländerna kan reglera på olika områden. Det är värdefullt inte minst eftersom det ibland kan vara svårt för ett medlemsland att avgöra om ett regleringsförslag skapar handelshinder. Företagen spelar en viktig roll i proceduren, eftersom de kan kontakta nationella myndigheter och bidra till regleringsdialogen, säger Cedric Housset, utredare på Kommerskollegium.

I Kommerskollegiums årsrapport sammanfattas några av de viktigaste ärendena och händelserna från det gångna året inom proceduren enligt anmälningsdirektivet. Vår förhoppning är att rapporten kan visa hur enskilda myndigheter och företag kan dra nytta av proceduren.

Mer information

Läs årsrapporten Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU 2013

Läs mer om myndigheternas skyldigheter att anmäla tekniska föreskrifter

Frågor besvaras av Cedric Housset (Enheten för Handel och Tekniska Regler)
E-post: cedric....@kommers.se
Tel: 08-690 49 57

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies