Siffror.jpg

Anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter får nytt nummer

2015-10-07

EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter (98/34/EG) har fått ett nytt nummer: (EU) 2015/1535. Kommerskollegium kommer därför att hänvisa till anmälningsdirektivets nya numrering från idag den 7 oktober 2015 när det nya direktivet träder i kraft. 

När myndigheter hänvisar till det nya direktivet i sina föreskrifter bör de använda följande formulering:

"Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster."

Att anmälningsdirektivet har fått ett nytt nummer medför inga förändringar för myndigheternas skyldighet att anmäla förslag till tekniska föreskrifter eller regler om e-tjänster. Det nya direktivet är nämligen endast en kodifiering som bland annat reflekterar att bestämmelserna om standardisering numera ingår i EU:s standardiseringsförordning ((EU) 1025/2012). Därutöver har ordalydelsen av anmälningsdirektivets bestämmelse om krav på särskilt underlag vid begränsningar av kemiska ämnen, preparat eller produkter uppdaterats (tidigare artikel 8.1, st. 3 nu artikel 5.1 st. 3). Denna bestämmelse hänvisar numera till relevanta avsnitt EU:s kemikalieförordning (Reach: (EG) 1907/2006).


Mer information

Läs det nya anmälningsdirektivet Direktiv (EU) 1535/2015 på Eur-lex

För mer information kontakta:

Cedric Housset
E-post: cedric....@kommers.se
Telefon: 08-690 49 57

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies