tj%c3%a4nstefiering.jpg

Industrin i EU allt mer beroende av tjänster

2016-10-18

Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin allt mer baserar sin verksamhet och konkurrenskraft på tjänster. Är industrins allt större beroende av tjänster en möjlighet att stärka EU:s konkurrenskraft eller en utmaning för den?

Kommerskollegium analyserar i en ny rapport tjänstefieringen av EU:s tillverkningsindustri. I rapporten har kollegiet beräknat indikatorer på tjänstefiering för enskilda EU-länder och för EU som helhet. Forskning på effekterna av tjänstefiering på industrins konkurrenskraft analyseras också.

Rapporten visar att i ett internationellt perspektiv är EU:s tillverkningsindustri relativt tjänstefierad. Det är dock stora skillnader mellan EU:s medlemsländer i graden av tjänstefiering. I flera EU-länder, däribland Sverige, är tjänstefieringen påtaglig och har ökat signifikant över tid. Forskningen tyder på att tjänstehandel kan bidra till export och produktivitet i tillverkningsindustrin.

Läs rapporten:
The Servicification of EU Manufacturing
- Building Competitiveness in the Internal Market

Frågor besvaras av Agnes Nordwall, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 12
E-post: agnes.n...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Relaterat

Ladda ner infografen som pdf

Ladda ner infografen som pdf

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies