Brasilien2015.jpg

Nya handelsmönster i fokus när Kommerskollegium reste till Brasilien med Team Sweden

2015-05-29

En delegation från Kommerskollegium reste i slutet av maj till Brasilien med närings- och innovationsministern Mikael Damberg. Syftet var att utveckla samarbetet och handelsutbytet mellan Sverige och Brasilien.

I delegationen fanns ett stort antal officiella representanter för svenska departement, myndigheter och akademi. Ett 30-tal företagsrepresentanter följde också med på resan.

Kommerskollegium presenterade sitt arbete om nya handelsmönster med betoning på globala värdekedjor, tjänstefiering och digitalisering. Två paneler följde upp presentationerna med diskussion.

Resan påbörjades i den för svenska företag så viktiga staden Sao Paulo med ett stort industriseminarium. Kommerskollegium fick sedan möjlighet att träffa en professor från Sydamerikas ledande tankesmedja, FGV. Mötet gav en god inblick i brasiliansk ekonomi- och handelspolitik. Efter en halvdag i Sao Paulo gick resan till huvudstaden Brasilia. Där återlanserades den bilaterala blandkommissionen för handel, tekniskt och industriellt samarbete.

Resan ägde rum samtidigt som regeringen lanserade Team Sweden med förslag om en exportstrategi till sommaren.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies