Handskak3.jpg

Afghanistan WTO:s 164:e medlem

2016-08-01

Fredagen den 29 juli blev Afghanistan den 164:e medlemsstaten i WTO. Samma dag ratificerade Afghanistan också Trade Facilitation-avtalet, som nu ratificerats av 90 länder. Kommerskollegium välkomnar Afghanistans medlemskap i WTO och hoppas att det ska bidra till att ytterligare stärka det multilaterala handelssystemet och utvecklingsländernas integration i internationell handel.

I och med Afghanistans inträde är nu exakt en femtedel (36 st) av medlemsstaterna LDC:s (Least-developed Countries), alltså länder som klassas som världens fattigaste och mest utsatta. Dessa får en starkare röst genom medlemskapet i WTO.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies