3D-printing.jpg

3D-printning förändrar handelsmönstren helt

2016-04-15

I Kommerskollegiums nya rapport "Trade Regulation in a 3D Printed World – a Primer" konstateras att 3D-printning som tillverkningsmetod är på frammarsch. Tekniken håller på att förändra hur tillverkningen går till. Samtidigt ändrar den hur handeln sker och vilka som deltar i handeln.

Produktionsnätverk kommer att ritas om och nya aktörer ges möjlighet att ta del i produktionen och handeln. De förändringar som sker till följd av 3D-printingens frammarsch och den handel som uppstår regleras av handelsregler som är anpassade till en icke-digital värld. Därför står beslutsfattare världen över inför en stor utmaning då handelsregelverket måste anpassas till den nya verkligheten.

Kommerskollegiums rapport beskriver hur tillverkning och handeln kommer att förändras i och med 3D-printningens framväxt. Genom 3D-tekniken kommer tillverkningen se reella förändringar då insatsvaror ersätts av digitala designfiler och 3D-skrivarnas "bläck" (vilket inom 3D-printing utgörs av bearbetade råvaror som används vid printningen).

Tekniken möjliggör också omlokalisering av tillverkningen, bort från den allmänna principen om tillverkning av en vara på ett ställe. Tillverkningen kan flytta närmare kunderna då 3D-printning gör det lönsamt med mindre produktionsvolymer. Samtidigt medför tekniken att många nya aktörer kan delta i produktionsprocessen och handeln. 3D designers, nätportaler för handel med 3D-filer och 3D-tryckerier ("print shops") är exempel på nya aktörer. Ofta är dessa aktörer små- eller medelstora företag.

– 3D-printning skriver om handelskartan och ger inte minst små och medelstora företag möjligheter att delta i handeln. Samtidigt kommer en del aktörer, inte minst underleverantörer, att falla bort från produktionsnätverken och ersättas av datafiler och "bläcket" till 3D-skrivarna. Detta får i sin tur effekter för exemplvis transportörer och logistikföretag, vilka måste anpassa sig till hur varor behöver flytta sig i dessa nya produktionsnätverk, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Rapporten undersöker även om Världshandelsorganisationens (WTO) handelsregler är anpassade till den handel som uppstår genom denna nya digitalt baserade tillverkningsmetod. WTO:s regler är 20 år gamla och skrivna för traditionell handel och tillverkning. Trots detta finner rapporten att reglerna på det stora håller. Dock understryker 3D-printningen behovet av att se över vissa delare av avtalet.

– WTO-regelverket behöver inte skrivas om. Däremot uppstår en del problem som till exempel hur överföring av den data som 3D-designfilerna innehåller får ske. De problem vi identifierat är inte nya problem men behöver tas om hand för att inte hindra 3D-printningens utveckling", säger Anna Stellinger.

Mer information


Läs rapporten Trade Regulation in a 3D Printed World – a Primer

För frågor om rapporten kontakta:

Magnus Rentzhog
Tel: 08-690 48 51
E-post: magnus.r...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies