Trade%20Academy.JPG

24 deltagare från nio utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning

2016-09-16

På måndag den 19 september kommer 24 förväntansfulla Trade Academy-deltagare, tolv kvinnor och tolv män, från totalt nio länder till Stockholm för att under två veckor få ta del av en stor del av Kommerskollegiums samlade kunskap och erfarenhet på det handelspolitiska området.

- Trade Academy är helt nytt och innovativt grepp och jag ser med spänning fram emot hur vi kan fortsätta bidra till Sveriges åtaganden i utvecklingssamarbeten, säger Anna Stellinger, GD Kommerskollegium.

Kursen är uppdelad på två tillfällen. Delkurs 1 pågår mellan 19-30 september och delkurs 2 hålls i februari. De länder som är representerade är Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Kenya, Libanon, Seychellerna, Ukraina, och Zambia.

Det övergripande syftet med Kommerskollegiums utvecklingssamarbete är att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel och därigenom bidra till tillväxt och minskad fattigdom i mottagarländerna.

Målet med Trade Academy är att deltagarna, efter genomförd insats, har fått kunskap och verktyg för att analysera och tillämpa praktisk handelspolitisk analys i sin dagliga verksamhet i hemlandet.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha fått kunskap om handelns betydelse, hur kopplingen mellan handel och ekonomisk utveckling ser ut, samt hur olika handelspolitiska sakfrågor hänger ihop. De ska också ha fått kunskap om vilka strukturer, funktioner och roller som behöver finnas för att man ska kunna genomföra handelspolitisk analys i praktiken.

Insatsen syftar också till att skapa kontakter som kan leda till långsiktiga samarbeten med deltagande länder/organisationer för kollegiets utvecklingsbistånd.

Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel. Många övningar har det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land som har en del handelspolitiska utmaningar att hantera, vilket deltagarna kommer att hjälpa dem med.

Tanken är att deltagarna under tiden mellan delkurs 1 och 2 ska jobba med en relevant handelspolitisk fråga på hemmaplan, med utgångspunkt i vad de lärt sig under kursen. 9 mentorer, 1 per land, har utsetts för att stötta deltagarna i arbetet. Innehållet i delkurs 2 kommer i hög grad att handla om det arbete deltagarna genomfört i mellanperioden.

Frågor besvaras av:

Anneli Wengelin, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 57
E-post: anneli.w...@kommers.se

Henrik Isakson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 07
E-post: henrik....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies