Jakt.jpg

Ändring av rennäringsförordningen

2017-05-05

Kommerskollegium har avgett en skrivelse över ändringen av rennäringsförordningen.  

Enligt Kommerskollegium strider ändringen mot EU-rätten.

Läs skrivelsen här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies