Handslag%20SWEPRO.jpg

Välkommen till SWEPRO – Sveriges råd för handelsprocedurer

 

Senaste nytt 

Tullkodex för unionen i fokus på årets första SWEPRO-möte

Vad händer den 1 maj? Det var den stora frågan när SWEPRO höll sitt första möte för året den 6 april.Totalt ca 25 deltagare från departement, myndigheter, branschorganisationer och företag deltog på mötet.

Läs hela artikeln 


Detta är SWEPRO

SWEPRO är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. SWEPRO:s kansli administreras av Kommerskollegium. I SWEPRO finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se