Handslag%20SWEPRO.jpg

Välkommen till Swepro – Sveriges råd för handelsprocedurer

 

Senaste nytt 

Handelsprocedurer fortsatt viktig fråga

På möte i Sveriges handelsprocedurråd den 12 november 2019  diskuterade representanter från myndigheter och branschorganisationer aktuella frågor på handelsprocedurområdet. Kommerskollegium redogjorde för läget i EU:s frihandelsavtalsförhandlingar och berättade om arbetet med implementering av frihandelsavtal. En rykande färsk rapport från Kommerskollegium visar på stora effekter av EU:s frihandelsavtal, och på mötet lämnades en kort sammanfattning av slutsatserna i rapporten.

Läs hela artikeln

Detta är Swepro

Swepro är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. Swepros kansli administreras av Kommerskollegium. I Swepro finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se