Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: H

Harmonisering

Begrepp som används när länders lagar och regelverk anpassas efter varandra. I handelspolitiska sammanhang syftar man oftast på att tekniska regler, exempelvis säkerhetskrav på produkter, utformas på enhetligt sätt mellan två eller flera länder för att på så sätt minska tekniska handelshinder. Detta sker genom lagstiftning. Inom EU bedrivs harmoniseringsarbetet bland annat inom ramen för nya metoden.

Skriv ut

Helt framställd – wholly obtained

Helt framställd är ett vanligt bearbetningskrav bland ursprungsregler. Om en vara i sin helhet kommer från ett och samma land får varan ursprung i detta land. Denna regel är vanligast bland jordbruk- och livsmedelsprodukter.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies