Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: R

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations )

Förhandlingar om ett nytt regionalt frihandelsområde som täcker in de tio länderna i ASEAN samt Australien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea lanserades den 20 november 2012. Avtalet kommer att innefatta varu- och tjänstehandel, investeringar, ekonomiskt och tekniskt samarbete, immaterialrätt, konkurrens, tvistlösning m.m.

Skriv ut

RBP (Restrictive Business Practices)

Konkurrensbegränsande agerande av företag som missbrukar en dominerande marknadsposition. Företagens globalisering och de minskade statliga handelshindren genom WTO-avtalen har väckt farhågor att de internationella företagen genom att tillämpa restriktiva affärsmetoder kan underminera regeringarnas liberaliseringssträvanden.

Se Handel och konkurrens.

Skriv ut

REX (Systemet för registrerade exportörer)

Systemet för registrerade exportörer (REX) är ett självcertifieringssystem som den 1 januari 2017 kommer att ersätta den nuvarande ursprungscertifieringen som görs av myndigheter. Inom ramen för systemet kommer de exporterande företagen själva att utfärda ursprungsbevis till sina kunder. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

REX (Systemet för registrerade exportörer (REX))

Systemet för registrerade exportörer (REX) är en slags ursprungsdeklaration. Inom ramen för systemet kommer exportörer att registrera sig i en särskild databas och få ett specifik identifikationsnummer. Detta nummer anges sedan på exempelvis fakturan vid export. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies