Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: L

LAIA (Latin American Integration Association)

(ALADI)

Paraplyavtal för latinamerikanskt samarbete som trädde i kraft 1981. Målsättningen är att åstadkomma en harmonisering mellan länderna med långsiktigt syfte att skapa en regional gemensam marknad. Delöverenskommelser mellan ett begränsat antal medlemsländer uppmuntras. Avtalen måste dock vara öppna för andra medlemmar i LAIA. Preferenser har getts för hela ländergrupper och bilaterala och plurilaterala avtal har slutits. Medlemmar är Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. Se UNASUR.

(Sp: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies