Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: K

KN (Kombinerade nomenklaturen)

EU:s gemensamma tullnomenklatur, det vill säga indelning av varor, bygger på det Harmoniserade Systemet (HS) men bygger vidare på detta med en mer detaljerad indelning av varorna. Till den sexställiga (sexsiffriga) HS-koden läggs ytterligare två siffror, vilket gör att KN-numret är 8-ställigt. Syftet är att dela in varorna i ännu fler undergrupper, vilket kan behövas om det är olika tullsatser på varor inom samma HS-nummer.

Exempel: 4011.20.10 (gummidäck till bussar eller lastbilar med ett belastningsindex av högst 121). För däck med högre belastningsindex blir KN-numret i stället 4011.20.90. Se även Taric för en ännu mer detaljerad klassificering.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies